Werkloosheid neemt licht af en is het laagst onder 45-plussers

De werkloosheid in ons land is in april licht afgenomen naar 3,4 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn 343.000 mensen zonder baan. Onder 45-plussers is het aantal werklozen zelfs gedaald tot het laagste niveau in twintig jaar.
Source: Nu Economie

No related posts found