We zijn niet tevredener over ons leven door een hoger minimumloon

Hogere uitkeringen en minimumlonen zorgen niet dat we gezonder leven of tevredener zijn. Hulp bieden bij schulden of het goedkoper maken van gezonde producten is daarvoor een beter middel. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van onderzoek.
Source: Nu Economie

No related posts found