Veel irritatie over kleinere verpakking voor hogere prijs in de supermarkt

Veel fabrikanten van levensmiddelen verkleinden de laatste tijd de inhoud van hun producten, maar hielden de prijs hetzelfde of verhoogde deze zelfs. Dit leidt tot veel ergernis bij consumenten, stelt de Consumentenbond die hierover negenhonderd meldingen ontving.
Source: Nu Economie

No related posts found