Top Nederlandse beursbedrijven is nog steeds een mannenbolwerk

Alle wetten, convenanten en mooie woorden ten spijt is het aandeel vrouwen aan de absolute top van beursgenoteerde bedrijven nog steeds klein. Dat blijkt uit een inventarisatie van NU.nl van de vijftig CEO’s van de grootste en middelgrote beursbedrijven.
Source: Nu Economie

No related posts found