Schadevergoeding Tesla aan racismeslachtoffer 122 miljoen dollar lager

Een schadevergoeding van 137 miljoen dollar (125 miljoen euro) die Tesla moest betalen aan ex-werknemer Owen Diaz is door een Amerikaanse rechter teruggebracht tot 15 miljoen dollar. De rechter zei dat “juridische principes” hem dwongen het bedrag met 122 miljoen dollar te verlagen.
Source: Nu Economie

No related posts found