Opbrengst Nederlandse popmuziek in buitenland nog niet zo hoog als precorona

De opbrengst van Nederlandse popmuziek in het buitenland lag in 2022 nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Wel is de exportwaarde ruim verdubbeld ten opzichte van 2021. Dat kwam doordat de internationale markt weer openging na de afschaffing van strenge lockdownmaatregelen.
Source: Nu Economie

No related posts found