NU+ | Methaan opnieuw centraal op klimaattop: gaat de uitstoot nu wél omlaag?

Een jaar geleden spraken meer dan honderd landen af om hun methaanuitstoot flink terug te dringen. Maar de wereldwijde uitstoot van dit sterke broeikasgas blijft voorlopig juist stijgen. Gaat het roer om op de klimaattop in Egypte?
Source: Nu Economie

No related posts found