NU+ | Grootste uitstoter China houdt zichzelf uit de wind op klimaattop Egypte

Als grootste uitstoter van broeikasgassen speelt China een sleutelrol in de internationale klimaatonderhandelingen. Maar door de gebroken klimaatbeloftes van de rijkste landen ligt er maar weinig druk op China om de uitstoot terug te dringen.
Source: Nu Economie

No related posts found