Moeten rijke landen opdraaien voor klimaatschade in ontwikkelingslanden?

Ontwikkelingslanden stoten relatief weinig broeikasgassen uit en hebben dus ook weinig bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Maar klimaatverandering raakt deze landen vaak hard, met grote schade tot gevolg. Moeten rijke landen die klimaatschade vergoeden? Dat wordt een heikel punt op de klimaattop die volgende maand plaatsvindt in Egypte.
Source: Nu Economie

No related posts found