In nieuw EU-plan gaan burgers betalen voor CO2-uitstoot van auto en verwarming

Inwoners van de Europese Unie moeten gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten tijdens het autorijden of voor het verwarmen van hun huis. Dat plan staat in het nieuwe maatregelenpakket om de Europese klimaatdoelen te halen.
Source: Nu Economie

No related posts found