Google vertelt zakelijke gebruikers hoeveel CO2 het bedrijf voor ze uitstoot

Bedrijven die gebruikmaken van zakelijke diensten van Google, zoals Gmail en Docs, kunnen binnenkort precies te weten komen hoeveel CO2 daarmee wordt uitgestoten. Zo krijgen deze bedrijven beter inzicht in hun CO2-voetafdruk en kunnen zij zelf maatregelen nemen om die te verkleinen.
Source: Nu Economie

No related posts found