EU-burgers moeten gaan betalen voor CO2-uitstoot van auto en verwarming

Inwoners van de Europese Unie moeten over een aantal jaar gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Dat plan is onderdeel van een nieuw maatregelenpakket om de klimaatdoelen te halen. Om de kosten voor burgers te drukken komt er wel extra subsidie om bijvoorbeeld het huis te isoleren.
Source: Nu Economie

No related posts found