Automobilisten lopen in Frankrijk risico op onterechte bekeuringen

Op veel provinciale wegen in Frankrijk is de afgelopen tijd de maximumsnelheid verhoogd. Maar bij de handhaving worden fouten gemaakt doordat de apparatuur van snelheidscontroles nog niet is aangepast. AutoWeek waarschuwt Nederlandse automobilisten er dan ook voor dat zij tijdens hun vakantie onterecht een bekeuring kunnen krijgen.
Source: Nu Economie

No related posts found