Akkoord over eerlijke minimumlonen in Europese Unie

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over eerlijke minimumlonen in de EU. De lidstaten moeten voortaan nagaan of hun minimumloon niet achterblijft bij de gemiddelde lonen. Het minimum moet iedere twee jaar worden aangepast.
Source: Nu Economie

No related posts found